Obrtnička radnja Pekara "HUKIĆ"

Adresa: Zlokovac bb, 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 205 222, 257 071
info@pekarahukic.ba

ID broj: 4310048530005
PDV broj:
310048530005
Transakcijski žiro račun:
NLB Tuzlanska banka 1321002001120484

Vlasnik: Amir Hukić
Mob: +387 61 135 935